Klub Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej - Archeologia Sandomierz

Klub Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej

1 sierpnia 2014 roku w Sandomierzu z inicjatywy kilku osób powstała nieformalna grupa pn. Klub Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej, zrzeszająca osoby, które interesują się archeologią, w szczególności archeologią regionu sandomierskiego i które chcą aktywnie działać na rzecz jej rozwoju i promocji. Wśród ponad 20 członków Klubu KaPA znajdują się archeolodzy, związani z regionem sandomierskim, studenci archeologii, a także inne osoby, dla których archeologia to pasja i które chcą jej poświęcać swój wolny czas. Są wśród nas Sandomierzanie i nie Sandomierzanie, bowiem nie chcemy zamykać się w jakimś ściśle określonym gronie i liczymy, że dzięki różnorodności grupy będziemy mogli się rozwijać, wymieniać doświadczenia, nawzajem sobie pomagać i się uczyć. Jesteśmy jednak grupą Przyjaciół, tzn. że każdy w naszej grupie jest czyimś przyjacielem i każdy jest „przyjacielem archeologii”. Tworzymy tą grupę, bo chcemy.

Jednym z głównych obszarów działalności, jakimi będziemy się zajmować, jest promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Sandomierskiej oraz organizowanie różnorodnych form edukacji archeologicznej, skierowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uważamy, że archeologia to niezwykle ciekawa dziedzina nauki, która może być traktowana także w kategoriach przygody i pasji, dlatego chcemy zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do wiedzy nt. archeologii regionu, który został kiedyś nie bez przyczyny nazwany „archeologicznym rajem”. Ważnym celem, jaki chcemy osiągnąć, jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony dziedzictwa archeologicznego tak, by zachować je, na ile to możliwe, dla przyszłych pokoleń. Ochrona ta może być skuteczna tylko przy współpracy obywateli – mieszkańców naszego regionu i inwestorów – jeśli będą oni świadomi tego, czym jest archeologia. Cieszą zgłoszenia przypadkowych odkryć zabytków archeologicznych w naszym regionie, dzięki czemu możliwe jest ich zadokumentowanie i uratowanie dla nauki, ale spotykamy się również z brakiem podstawowej wiedzy na temat archeologii i z brakiem zrozumienia dla pracy archeologów. Naszym celem jest edukowanie po to, by mieszkańcy regionu wiedzieli, że dziedzictwo archeologiczne jest ICH, a nie tylko archeologów i że w ICH interesie leży jego ochrona i promowanie; by wiedzieli, co zrobić w przypadku odkrycia zabytku archeologicznego i z jakimi dla nich wiąże się to konsekwencjami oraz dlaczego miejsce zabytków archeologicznych jest w muzeum.

 

Pierwszym przedsięwzięciem Klubu KaPA, skierowanym do młodych mieszkańców regionu, jest projekt „Wielka przeszłość małej krainy, czyli dawno, dawno temu w gminie Samborzec”, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To też nasz pierwszy mały sukces, ponieważ wniosek KaPA został oceniony najwyżej ze wszystkich złożonych w trakcie pierwszego naboru w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów”. W ramach projektu będą się odbywać spotkania, warsztaty i wycieczki terenowe z dziećmi szkół podstawowych z terenu gminy Samborzec, niezwykle bogatej w stanowiska archeologiczne. Na zakończenie projektu, w grudniu, w Urzędzie Gminy w Samborcu zostanie otwarta wystawa, na której będą eksponowane zabytki archeologiczne z badań w latach 2012-2013 w Złotej, położonej na terenie gminy. Miejscowość ta jest znana z licznych odkryć zabytków archeologicznych już od XIX wieku, a od jej nazwy pochodzi określenie jednej z najbardziej interesujących w pradziejach naszych ziem kultury złockiej. W jednej z gablot pokażemy też prace dzieci, inspirowane odkryciami archeologicznymi, stworzone podczas warsztatów.


alt.php?id=648

 

Osoby zainteresowane tym, co robimy, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku oraz na stronę www.archeologia-sandomierz.pl

 

Jeśli sprawdzimy się jako grupa nieformalna, w przyszłości planujemy założenie fundacji lub stowarzyszenia, żeby móc jeszcze łatwiej spełniać nasze cele i pozyskiwać środki na działalność.

 

Kontakt z Klubem Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej:

klub.archeo@gmail.com, tel. 506 017 970 – Marta

lub: archeolog@zamek-sandomierz.pl, tel. 500 210 313 – Monika

 

Instytucje, stowarzyszenia i  firmy, z którymi siłą rzeczy współpracujemy – a właściwie siłą osób, które z nami są:

  • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
  • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu
  • Galeria Otwarta Mariusza Pajączkowskiego w Sandomierzu
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu
  • Instytut Archeologii UMCS w Lublinie
  • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu / Rezerwat Archeologiczny Genius Loci
  • Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków „Sakwa”
  • Firma „Labrys” Urszula Jedynak, Ostrowiec Świętokrzyski

Muzeum

alt.php?id=422