I Konferencja Przyjaciół Archeologii - Archeologia Sandomierz

I Konferencja Przyjaciół Archeologii

W sobotę 21 lutego 2015 roku w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie pod hasłem "Kontekst ma znaczenie. Intencje z przeszłości" odbyła się I Konferencja Przyjaciół Archeologii, zorganizowana przez Klub Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej (KaPA) i Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie (KNSA). Spotkanie poprowadził dr Marcin Szeliga, opiekun KNSA.

Na Konferencji Przyjaciół Archeologii wyniki swoich badań mogli zaprezentować nie tylko archeolodzy, ale także studenci i miłośnicy tej dziedziny nauki. Przedstawione referaty i prezentacje były różnorodne tematycznie, dotyczyły zabytków archeologicznych z różnych epok – poczynając od epoki kamienia po czasy nowożytne – oraz możliwości ich interpretacji w kontekście odkrycia. Wśród zaprezentowanych wystąpień znalazły się omówienia znalezisk archeologicznych z Wyżyny Sandomierskiej: ze stanowiska „Wióry” w Ćmielowie, z Kleczanowa, Święcicy i Sandomierza. Każda prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie, pytania i dyskusje, które po zakończeniu obrad przeniosły się w kuluary. Słuchacze i uczestnicy konferencji ocenili bardzo wysoko poziom wystąpień. Kolejne Konferencje Przyjaciół Archeologii będą organizowane cyklicznie, przynajmniej raz do roku, w różnych miejscach.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują:

- prelegentom za przygotowanie wyjątkowo ciekawych wystąpień,
- wszystkim słuchaczom za żywy udział w konferencji, pytania i dyskusje, które stanowiły dopełnienie każdego wystąpienia,

- dr. Marcinowi Szelidze za prowadzenie konferencji – podsumowania, trafne uwagi i inspirowanie do dyskusji.
 

Osoby zainteresowane współpracą i udziałem w kolejnych spotkaniach prosimy o kontakt z organizatorami:

m.bajka@zamek-sandomierz.pl – Monika (KaPA)

tomek.kotarski@tlen.pl – Tomek (KNSA)

 

alt.php?id=669

 

Muzeum

alt.php?id=422