Czym jest stanowisko archeologiczne - ARCHEOLOGIA DLA najmłodszych - Archeologia Sandomierz

Czym jest stanowisko archeologiczne

Miejsce, w którym znajdują się ślady obecności ludzi w przeszłości i gdzie prowadzi się badania wykopaliskowe, nazywa się stanowiskiem archeologicznym.

Archeolodzy podczas swojej pracy badają różne rodzaje stanowisk archeologicznych:

* stanowiska osadnicze, czyli dawne obozowiska, osady, grody, wsie, miasta
* umocnienia obronne, takie jak wały, fosy i fortyfikacje
* miejsca, gdzie wydobywano i przerabiano różne surowce, na przykład kopalnie krzemienia, miejsca wytopu rud metali, ośrodki produkcji ceramiki, smolarnie
* miejsca kultu, na przykład kamienne kręgi megalityczne
* groby i cmentarzyska
* ślady dawnej uprawy roli
* pozostałości „budowli” komunikacyjnych i transportowych, czyli drogi, mosty, akwedukty, porty
* skarby, czyli przedmioty, które były kiedyś bardzo cenne, ich właściciel ukrył je w ziemi na pewien czas, na przykład dla zabezpieczenia przed kradzieżą, ale z różnych powodów nigdy ich nie odzyskał; skarby występują też jako ofiary złożone bóstwom w ziemi lub w wodzie

W epoce kamienia skarbem mogły być wytwory z krzemienia. Krzemień był wówczas cennym surowcem, służącym do produkcji narzędzi i broni.

 

Muzeum

alt.php?id=422