Badania i nabytki muzealne - Archeologia Sandomierz

Badania i nabytki muzealne

W sobotę 23 sierpnia 2014 roku członkowie Stowarzyszenia „Sakwa” i Klubu Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej wraz z pracownikiem Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu spotkali się w Ptkanowie, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, podczas akcji poszukiwawczej, zainicjowanej przez Stowarzyszenie „Sakwa”, której celem było odkopanie zejścia do lochów, znajdującego się, wg przekazów ustnych i pisanych, w dzwonnicy kościelnej.

więcej »

Na początku stycznia 2014 roku Państwo Mariola Jarosz i Paweł Kowalczyk poinformowali Delegaturę w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o przypadkowym odkryciu skupiska kamieni i znajdującego się pod nim pochówku ludzkiego. Odkrycia dokonali podczas prac rolnych w Kleczanowie, na posesji Pana Kowalczyka. Badania ratownicze częściowo odsłoniętego grobu w tym samym miesiącu przeprowadzili archeolodzy – dr Marek Florek z Delegatury WUOZ w Sandomierzu i Monika Bajka z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. W pracach pomogli odkrywcy i kilku mieszkańców z okolicy.

więcej »

Na wystawie archeologicznej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu można oglądać część skarbu wczesnośredniowiecznych denarów krzyżowych, tzw. krzyżówek z XI wieku, który został znaleziony przypadkowo na polu pana Stanisława Focha w Gnieszowicach w 1934 roku.

więcej »

Szachy sandomierskie są najcenniejszym zabytkiem w zbiorach archeologicznych Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Od 2014 roku ich wierna kopia jest prezentowana na wystawie w sandomierskim Zamku, wcześniej można je było zobaczyć w oddziale muzeum w Ratuszu. Sporą garść informacji o szachach można znaleźć na stronie internetowej muzeum: O szachach

więcej »

Dzięki finansowemu wsparciu archeologów – Urszuli Jedynak (firma „Labrys” Ostrowiec Świętokrzyski) i Michała Kubery (Pracownia Archeologiczna „Archelius” Lubartów) w 2014 roku poddano konserwacji kilkanaście zabytków żelaznych ze zbiorów Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu:

więcej »

Dziękuję Marcinowi Dziewanowskiemu i Witoldowi Grużdź za przekazanie swoich wytworów – ostrzy krzemiennych grotów, sztyletów, sierpów i siekier, których oglądanie i dotykanie przez dzieci i młodzież na lekcjach muzealnych z archeologii w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu stanowi niezwykłe urozmaicenie tych spotkań. Dzieci są zachwycone.

więcej »

Badania wykopaliskowe w Złotej na stanowisku 6 w pobliżu Kopca Kwacała kontynuowano w roku 2013. W ich trakcie odkryto 12 obiektów, przede wszystkim jamy o różnych funkcjach, a także jedno palenisko o konstrukcji kamienno-glinianej. Są to pozostałości osad z okresu wczesnego neolitu i wczesnej epoki brązu.

więcej »

Miejscowość Złota w powiecie sandomierskim znana jest z licznych odkryć zabytków archeologicznych, zarówno przypadkowych, jak i dokonywanych podczas systematycznych badań, od ponad stu lat. Jest miejscowością eponimiczną, od której nazwę wzięła archeologiczna „kultura złocka”.

Stanowisko 6 w Złotej – „Kopiec Kwacała” – jest położone w obrębie podłużnego garbu wysoczyznowego, ograniczonego dolinami Wisły i Polanówki (Życi). W jego obrębie znajduje się wysoki na ponad 4 metry kopiec ziemny, zwany kopcem Kwacała lub Chwacała.

więcej »

Muzeum

alt.php?id=422