Konserwacja zabytków metalowych w 2014 roku - Badania i nabytki muzealne - Archeologia Sandomierz

Konserwacja zabytków metalowych w 2014 roku

Dzięki finansowemu wsparciu archeologów – Urszuli Jedynak (firma „Labrys” Ostrowiec Świętokrzyski) i Michała Kubery (Pracownia Archeologiczna „Archelius” Lubartów) w 2014 roku poddano konserwacji kilkanaście zabytków żelaznych ze zbiorów Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu:

1. Nóż z Koprzywnicy, pow. sandomierski, kultura pomorska?, połowa I tysiąclecia p.n.e. – z zachowanym nitem; znaleziony przypadkowo w 2007 roku na stanowisku „Łysa Góra”.

 

2-3. Grot i sprzączka do pasa z Wilkowej, pow. staszowski, kultura przeworska, młodszy okres przedrzymski (II-I w. p.n.e.) – znaleziska z cmentarzyska ciałopalnego, badanego przez Krzysztofa Garbacza w 1988 roku; grot posiadał tulejkę, z której zachowała się niewielka część, częściowo jest pokryty patyną ogniową.

 

4. Grot włóczni z Trześni, pow. tarnobrzeski, kultura przeworska, okres wpływów rzymskich – z liściem o kształcie lancetowatym z dość krótką tulejką, częściowo pokryty patyną ogniową; znalezisko luźne, odkryte przy kopaniu fundamentów pod budynek mieszkalny na początku lat 70. XX wieku; dar p. Józefa Kaputa z Trześni.

 

5. Grot włóczni z tuleją i gwóźdź z Sandomierza, grot prawdopodobnie z okresu wpływów rzymskich – znalezione w 2012 roku na powierzchni na Wzgórzu Staromiejskim podczas poszukiwań prowadzonych przez Stowarzyszenie „Sakwa” pod nadzorem archeologicznym.

 

6-10. Dwa noże żelazne, grocik i dwa przedmioty o nieokreślonej funkcji z Międzygórza, pow. opatowski, wczesne średniowiecze (VIII-IX wiek) – znaleziska z badań, prowadzonych przez dr. Marka Florka w latach 2006-2009 na ciałopalnym cmentarzysku kurhanowym; związek dwóch nieokreślonych przedmiotów z cmentarzyskiem jest niepewny.

 

11-12. Okucia wiaderka drewnianego i nóż z Sandomierza, wczesne średniowiecze (XI wiek) – znalezione w grobie podczas badań w 2006 roku, prowadzonych przez dr. Marka Florka, wyprzedzających budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Staromiejskiej.

 

13. Grot z Leszczkowa, pow. opatowski, wczesne średniowiecze – znalezisko powierzchniowe; przekazał p. Dawid Stec ze Stowarzyszenia „Sakwa” w 2012 roku.

 

14. Topór z Sandomierza, wczesne średniowiecze – zachowany w dwóch fragmentach; przekazany do zbiorów przez p. Piotra Zawadzkiego z Sandomierza w 2012 roku; znaleziony prawdopodobnie w latach 60. XX wieku podczas prac ziemnych, prowadzonych na Starym Mieście?

 

Serdecznie dziękuję Urszuli Jedynak i Michałowi Kuberze za pomoc finansową, dzięki której wymienione zabytki metalowe zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń oraz mogą być prezentowane na wystawach muzealnych.

 

alt.php?id=569

 

Muzeum

alt.php?id=422