Grób kultury złockiej sprzed 4,5 tysiąca lat w Sandomierzu na tzw. Małym Rynku (badania w 2012 roku) - Badania i nabytki muzealne - Archeologia Sandomierz

Grób kultury złockiej sprzed 4,5 tysiąca lat w Sandomierzu na tzw. Małym Rynku (badania w 2012 roku)

W centrum Sandomierza, w Rynku i tzw. Małym Rynku, położone jest późnoneolityczne cmentarzysko ludności kultury złockiej, o czym świadczą pochówki odkryte w latach 50. i 60. XX wieku oraz grób, na który natrafiono przypadkowo w 2006 roku, podczas prac ziemnych związanych z budową fontanny na tzw. Małym Rynku.

Wyeksplorowano wówczas dostępną w odsłoniętym wykopie zachodnią część grobu ze szczątkami kończyn dolnych mężczyzny. Przy nogach zmarłego, na dnie grobu wyłożonym częściowo brukiem kamiennym, leżało siedem naczyń ceramicznych zachowanych w całości lub w dużych częściach: garnek, amfora, przykrywka, kubek, puchar i dwie misy – w jednej z nich znajdowała się żuchwa świni. W grobie znaleziono też fragmenty kolejnych naczyń oraz narzędzia i półsurowiec krzemienny, z których część jest obcą kulturowo domieszką i dostała się do grobu w sposób wtórny.

 

Do przebadania pozostałej części grobu doszło w kwietniu 2012 roku przy okazji prac ziemnych prowadzonych na Starym Mieście w Sandomierzu w związku z wymianą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podczas odsłaniania pochówku wyraźnie zamanifestował się niszowy charakter grobu. Bruk kamienny na dnie niszy, niekompletny, układał się w kształt prostokąta zorientowanego dłuższym bokiem wzdłuż osi NW-SE. Zmarły mężczyzna w wieku około 25 lat (Adultus) był ułożony w pozycji skurczonej na lewym boku z głową skierowaną na południe. Przy szczątkach zmarłego znaleziono m.in.: szkielet świni, amforę i fragmenty kolejnych naczyń, rdzeń, wiór, grocik i dwa odłupki krzemienne oraz dwie tarczki bursztynowe z otworami, w tym jedną zdobioną, dwie zawieszki z zębów i dwa paciorki z muszli.

Jedna z amfor znalezionych w grobie razem z pokrywką znajdują się na wystawie w sandomierskim Muzeum.

 

O grobie kultury złockiej z Małego Rynku na tle odkryć innych pochówków tej kultury w Sandomierzu można przeczytać też w artykule:

M. Bajka, Kolejny grób kultury złockiej z Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 30, 2010 s. 2-8 (publikacja nie uwzględnia wyników badań z 2012 roku).

 

alt.php?id=472

alt.php?id=474

 

Muzeum

alt.php?id=422