Kultura pomorska - Archeologia Sandomierz

Kultura pomorska

(ok. 500-150 r. p.n.e.)

 

Wykształciła się na obszarze Pomorza Wschodniego i Środkowego. W ciągu VI-V w. p.n.e. rozprzestrzeniła się w kierunku południowym i południowo-wschodnim. W okolice Sandomierza grupy tej ludności przybyły z Polski środkowej i Mazowsza.

 

alt.php?id=442

 

Społeczność kultury pomorskiej nie budowała grodów. Zamieszkiwała niewielkie osady otwarte z domami o konstrukcji słupowej, jednak znana jest przede wszystkim z charakterystycznych znalezisk grobowych. Nadal stosowano ciałopalny obrządek pogrzebowy, a podstawową formą grobów w południowej i wschodniej części zasięgu tej kultury były tzw. groby kloszowe (podkloszowe). Popielnica z kośćmi zmarłego nakryta była położoną do góry dnem misą, a całość przykrywało specjalne duże, charakterystycznie chropowacone, odwrócone do góry dnem naczynie, zwane kloszem. Wiele takich pochówków jest obłożonych kamieniami. Pod kloszami lub obok nich umieszczano często dodatkowe mniejsze naczynia, tzw. przystawki. Rzadko spotyka się ozdoby, np. szpile z łabędzią szyjką, lub inne wyroby z metali – żelazne noże czy szczypce.

Niektórzy archeolodzy we wschodniej części ziem polskich, ze względu na specyficzny obrządek pogrzebowy wyróżniają osobną kulturę grobów kloszowych.

 

alt.php?id=443

Czy wiesz, że...

W północnych i zachodnich rejonach występowania kultury pomorskiej znajduje się groby skrzynkowe lub w obstawach kamiennych z popielnicami twarzowymi, czyli czernionymi urnami ze schematycznym wyobrażeniem twarzy ludzkiej, czasem też z dodatkowymi scenami rodzajowymi lub przedstawieniami przedmiotów codziennego użytku i uzbrojenia umieszczanymi na brzuścu. Popielnice przykryte były pokrywkami, niekiedy stylizowanymi na nakrycie głowy. Dodatkowo czasami nakładano na nie naszyjniki lub napierśniki, a plastyczne przedstawienia uszu zdobiono kolczykami.

 

alt.php?id=444   alt.php?id=445