Objazdowe Muzeum Archeologiczne - Archeologia Sandomierz

Objazdowe Muzeum Archeologiczne

   "Objazdowe Muzeum Archeologiczne” znów odwiedziło województwo podkarpackie. Zajęcia 8 października (sobota), odbyły się w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Zajęcia poprowadziła Pani Mariya Avramova, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Współprowadzącym był Pan Dariusz Szczygielski, nauczyciel historii z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu.

więcej »

   W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Glinianach (gmina Ożarów), 26 września odbyły się kolejne z cyklu zajęć „Objazdowego Muzeum Archeologicznego”. Oprócz podopiecznych placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gliniany, na spotkanie zawitali również uczniowie oraz nauczyciele z pobliskiej Szkoły Podstawowej w Duranowie (gmina Tarłów). Zarówno lekcje, jak i warsztaty poprowadzili Państwo Urszula i Artur Jedynakowie - archeolodzy, członkowie Klubu Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej.

więcej »

   W czwartek 22 września, w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) w Rudniku nad Sanem, odbyły się kolejne zajęcia i warsztaty z cyklu „Objazdowe Muzeum Archeologiczne”. W spotkaniu wzięli udział dorośli podopieczni i opiekunowie ze ŚDS, Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej oraz dwójka podopiecznych z miejscowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z opiekunkami. Lekcje poprowadzili młodzi archeolodzy, Pan Tomasz Kotarski i Pani Agnieszka Grzywacz, członkowie Klubu Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej.

więcej »

   Pierwsze, po wakacyjnej przerwie, zajęcia z cyklu „Objazdowe Muzeum Archeologiczne” odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście w dniu 15 września br. Poprowadzili je młodzi archeolodzy - Pani Agnieszka Grzywacz i Pan Tomasz Kotarski, członkowie Klubu Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i I gimnazjum.

więcej »

   „Objazdowe Muzeum Archeologiczne” 13 czerwca zawitało do Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Bidzinach. Zajęcia poprowadzili archeolodzy - Państwo Artur i Urszula Jedynakowie - archeolodzy, członkowie Klubu Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy VI szkoły podstawowej I gimnazjum.

więcej »

Muzeum

alt.php?id=422